Rok 2020 si budeme pamatovat z mnoha důvodů, jedním z nich bude bezpochyby pandemie COVID-19.

Ta silně ovlivnila i vzdělávání na vysokých školách v zahraničí. Krizová situace donutila školy nejen totálně změnit přístup k výuce, ale i analyzovat a hledat příležitosti spojené s distanční formou výuky.

 

The International Association of Universities (IAU) provedla globální průzkum zaměřený na okamžité dopady pandemie na vyšší vzdělávání, výzkum a způsob, jakým se do problému vložila vláda a společnost v jednotlivých částech světa. Zapojilo se 424 institucí vyššího vzdělávání z Ameriky, Evropy, Afriky, Asie a Pacifiku. My vám teď přinášíme ty nejdůležitější výsledky. 

 

Více než polovina škol přerušila nebo zrušila výuku úplně

 

Pandemie ovlivnila vzdělávání téměř všech institucí, které se zúčastnily výzkumu. Více jak polovina z nich musela po vypuknutí pandemie přerušit výuku a zcela zavřít. 

 

V první řadě museli členové institucí řešit, jakým způsobem budou mezi sebou a se studenty efektivně komunikovat. Většina k tomu využívala stávající způsob komunikace a zároveň hledala nové možnosti. Téměř všechny instituce rychle umožnily pokračování výuky alternativním způsobem. U dvou třetin bylo možné přesunout výuku do online prostoru téměř okamžitě, ale přineslo to s sebou i mnoho výzev. Ty se týkaly především technické infrastruktury, kompetence vyučujících a způsobů, jak splnit požadavky jednotlivých oborů. Zbývající instituce buď výuku zrušily úplně nebo alespoň částečně.

 

Graf 1: Jak ovlivnil COVID-19 výuku

 

 

Zdroj: iau-aiu.net

 

Každá univerzita se s tím poprala po svém. Jak to zvládla třeba University of Stirling očima studenta, si můžete poslechnout ve Filipově podcastu Za hranice, kde popisuje průběh přechodu na online výuku i to, proč letos nemusel skládat žádné závěrečné zkoušky. 

 

Novinky zavedlo i mnoho dalších univerzit po celém světě. Například University of Cambridge umožnila online komunikaci pracovníků knihovny se studenty přes aplikaci Google Hangouts. Columbia University vytvořila web COVID-19 Resource Guide for the Columbia Community, kde publikuje důležité informace související s epidemií a jejím vlivem na provoz univerzity. University of Birmingham vysílala pro studenty živě na svém Facebooku sérii webinářů Living with the Pandemic. A našli bychom mnoho dalších příkladů.

 

Je zajímavé, že průzkum ukázal, jak se kvalita online výuky v jednotlivých regionech liší. Často je to dáno omezeným přístupem k online výukovým platformám a schopností pedagogů se nové formě výuky přizpůsobit. Krize tak ukázala nejen na rozdíly mezi jednotlivými školami, ale i regiony. Podrobně si můžete výsledky průzkumu projít zde.

Jak pandemie ovlivní počty zahraničních studentů

 

Probíhající pandemie COVID-19 má značný dopad také na mobilitu zahraničních studentů. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných vysokých škol začaly už před koncem akademického roku pracovat na náhradním plánu, jak tyto dopady zmírnit a umožnit zájemcům pokračovat či začít studovat v novém akademickém roce. Známý příklad University of Cambridge a plán vyučovat převážně online formou tak následuje mnoho dalších univerzit po celém světě. Ne všechny však přistoupily k tak radikálnímu řešení. Některé americké školy například plánují začít zimní semestr online, v dalším by už pak mohli pokračovat standardně. 

 

Podle našeho zahraničního konzultanta pro USA Davida Jízdného, školy zatím pracují se třemi možnými variantami, do kterých by začátkem akademického roku mohly naskočit. Jde o klasickou prezenční výuku, hybridní (tedy kombinovanou) a online výuku. Pro univerzity jsou zahraniční studenti důležitou součástí a budou se tak snažit najít způsob, jak je i v případě komplikovanějších podmínek v novém akademickém roce na své půdě přivítat.

 

Graf 2: Jak COVID-19 ovlivnil mobilitu mezinárodních studentů

 

 

Zdroj: iau-aiu.net

 

Ne všude se však vyvíjela situace stejně. Překvapivě se během pandemie například téměř zdvojnásobil počet zájemců o studium na Novém Zélandu. Díky tomu stoupá tlak na otevření hranic, alespoň pro prioritní skupiny. Více informací o tomto tématu si můžete přečíst zde.

 

Ohledně studia v zahraničí tak teď vyvstává mnoho otázek. O tom, jak bude vypadat studium od září roku 2020, jsme pro vás proto sepsali článek, který odpovídá na ty nejčastější dotazy ohledně studia v zahraničí.

Jaké příležitosti s sebou pandemie přinesla?

 

Vzniklá situace dává možnost otevřít debatu o nutné digitalizaci administrativních procesů, zajištění přístupů k online zdrojům a online knihovnám. Dává také šanci přijmout flexibilnějších formy studia jako jsou blended learning nebo hybrid learning. 

  • Blended learning propojuje tradiční formu výuky ve třídě s výukou na online platformách. 
  • Hybrid learning se snaží najít balanc mezi online a offline výukou s ohledem na potřeby jednotlivých studentů. 

Krize tak upozorňuje na potřebu připravovat na nové formy studia  nejen studenty, ale i vyučující. Nový akademický rok přinese spoustu změn, mnohé z nich ale vzdělávání posunou kupředu.

 

 

Zdroj: community.arm.com

 

Krize jako výzva k růstu a změně - co říkají učitelé?

 

Pandemie COVID-19 nepříjemně ovlivnila životy nás všech, a to v různých oblastech života. Ale každá krize s sebou nese i příležitosti pro růst a změnu. Co se týče vzdělávání, ukázala na příležitost více zapojit do výuky moderní technologie, a jak důležitou roli propojení offline a online výuky v systému vzdělávání hraje. Pokud vás téma zajímá, doporučujeme třeba podcast #EdChat Radio o 7 pozitivních příležitostech, které podle učitelů COVID-19 přinesl a těšíme se na výzvy nového akademického roku!
Píšeme pro vás