Studenti středních škol se podnikání nebojí. Celkem 59 % z nich si dokáže představit sama sebe jako podnikatele nebo podnikatelku.

Ve spolupráci s Nadačním fondem vzdělávání a podnikání, Jihočeskou hospodářkou komorou, Můžeš podnikat a projektem Soutěž & podnikej jsme se podívali na to, jestli dnešní středoškoláky láká podnikání. Pokud vás zajímá, na co jsme přišli, tak směle čtěte dál, přinášíme teď totiž výsledky rozsáhlého průzkumu. 

 

Podrobnosti o respondentech:

  • 1298 respondentů
  • věk 15 až 20 let
  • z 12 krajů České republiky

 

Jaké výhody vidí středoškoláci v oblasti podnikání a čeho se naopak obávají? 

 

Středoškoláci nechtějí měnit svět - chtějí být svými vlastními pány

 

Hlavní motivací pro začátek podnikání by byla pro téměř 60 % dotázaných právě svoboda. Dalším silným motivátorem jsou peníze a moc, které za svůj hnací motor označila čtvrtina středoškoláků (25 %). Ambice měnit prostřednictvím realizace svých nápadů svět k lepšímu mají pouze 2 % studentů.

 

Spolu s tím se pojí také obavy studentů. Od práce na vlastním projektu je ve třetině případů odrazuje strach z neúspěchu (37 %). Ať už se jedná o nedostatečnou poptávku ze strany zákazníků a neuchycení produktu či služby na trhu, nebo krach společnosti. Dalších 32 % středoškoláků si myslí, že v České republice nejsou pro podnikání vhodné podmínky, a obávají se přílišné byrokracie. Čtvrtina dotázaných nemá dostatečnou sebedůvěru nebo se obává nedostatečných znalostí z byznysového světa.

Víte, co znamená cash flow nebo další pojmy z "byznysového slovníku"?

 

“V Nadačním fondu vzdělávání a podnikání už více než 5 let prostřednictvím různých aktivit, jako je například program Soutěž & Podnikej, zvyšujeme úroveň podnikavosti mezi středoškolskými studenty v České republice. Čísla z průzkumu jasně dokázala, že studenti mají o podnikavost a podnikání zájem, a také proto je důležité je v tomto směru podporovat a rozvíjet,” říká Martin Vítek, předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.

 

 

Praha má před zbytkem republiky náskok

 

Napříč republikou to mladou generaci nejvíce táhne k podnikání v Praze (75 %). Naopak ve Zlíně láká představa vlastní společnosti nebo živnostenského listu pouze necelou polovinu středoškoláků (41%). Praha vede také co se znalostí výrazů z byznysového slovníku týče. Pouze 7 % studentů v Praze se nikdy nesetkalo s pojmy jako je fundraising, crowdfunding nebo cash flow, kdežto v Karlovarském kraji o nich neslyšela téměř polovina dotázaných (42 %).

 

“Schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní je nezbytnou kompetencí pro mladé lidi v 21. století. Průzkum nám ukázal zajímavá data, která dále využijeme pro výuku a podporu podnikavosti v Jihočeském kraji,” uzavírá Dana Feferlová, zástupkyně ředitele Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Jsou středoškoláci zvyklí prezentovat svoje nápady?

 

“Rádi podporujeme aktivity, jako je Soutěž & Podnikej, které studenty vedou k podnikavosti a rozvoji jejich silných stránek. Na zahraničních školách vidíme větší propojení s praxí. Studenti se mohou byznysovým otázkám věnovat více z praktické stránky, mnohem více se potkávají s profesionály přímo z reálného byznysu, což vede k jejich většímu sebevědomí a získání potřebných kompetencí pro rozvoj vlastního projektu,” komentuje spolupráci zakladatel Education.cz Tomáš Jízdný.

 

Průzkum ukázal spoustu informací o skupině českých středoškoláků. Pokud vás zajímají data z některých našich dalších průzkumů, začtěte se třeba do toho o distanční výuce. Zajímavá data ukázal i průzkum zaměřený na vysněné povolání a to, jestli si ho v dospělosti plníme. Co vy, jaké je vaše vysněné povolání nebo obor studia? Pokud si nevíte rady, připravili jsme pro vás kariérně vzdělávací program Eduplán. Ten pomáhá jeho účastníkům hledat silné stránky, stanovit si cíle a jít si za svým úspěchem. 
Píšeme pro vás