Den učitelů: co je to za profesi a jak se ve světě oslavuje

učitelka_Unsplash_Education.cz

V dnešním světě jsou mnohé profese opomíjeny a přitom jsou pro nás důležité. Když se vás někdo zeptá, kdo je váš vzor, není to náhodou známá osobnost nebo rodiče?

Teď se ale zamyslete a řekněte, kdo vás provází životem po dobu několika let téměř každý den, zhruba 10 měsíců v roce. Správně, jsou to učitelé, kterým vděčíme za čas a trpělivost, aby nás mohli naučit nejrůznější věci a dovednosti.

Každý učitel je však jiný. Liší se od sebe způsobem výuky, preferencí jiných předmětů i přístupem k žákům. Dobrý učitel by ale podle nás měl mít tyto kvality:

Dobrá komunikace – představte si například studenta, který je na začátku školního roku vyděšený z daného předmětu, řekněme matematiky, a jeho předchozí zkušenosti s ní. Už samotný začátek je pro něj negativní. Učitel by měl být schopný komunikovat s každým studentem tak, aby si k dané látce našel cestu a pochopil, k čemu učivo v životě může využít. 

Skvělí posluchači – komunikaci doprovází také umění naslouchat. Jedině tak je učitel schopný pochopit každého studenta individuálně a společně najít cestu porozumění. Učitelé tak mohou od studentů lépe vnímat to, jak látku chápou a jak si připravovat další hodiny.

Umění adaptovat se – svět se stále vyvíjí a na to je třeba reagovat i při výuce. Je potřeba dbát na různý věk žáků i aktuální situaci ve světě a výuku tomu přizpůsobit. Jde o neustálé zlepšování. Jak asi bude výuka vypadat za 50 let?

Trpělivost růže přináší – jako učitel je třeba se umět vypořádat nejen s chováním žáků při výuce. Do sporů se mohou dostat i s dalšími učiteli, kteří mají odlišné názory. Náročné může být i vysvětlování rodičům, proč právě jejich dítě potřebuje to, co potřebuje.

Sdílení – dobrý učitel se podělí o jeho zkušenosti s dalšími. Jedině tak může své praktiky neustále vylepšovat o postřehy svých kolegů a společně tak dospět ke způsobu výuky, který je nejefektivnější pro většinu žáků.

Zdroj: Unsplash

Abychom ocenili učitele, ve světě se oslavuje jejich profese na Den učitelů. Jak to celé vzniklo?

Historie vzniku Dne učitelů

V roce 1966 OSN a UNESCO schválili doporučení o statusu učitelů (ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers). Nastavili se tehdy pravidla a minima ohledně práv a povinností učitelů, standardy pro jejich vzdělání a přípravu, ale také podmínky pro učení jak žákům, tak vyučujícím.

UNESCO a společně celý svět tento den slaví jako Den učitelů. Spadá na 5. října a každý rok je zvoleno jiné téma. Často bývá tento den oslavován různými akcemi v průběhu celého týdne. Tématem pro oslavy v roce 2021 je “Teachers at the heart of education recovery” neboli “Učitelé v srdci zotavení vzdělávání”.

OSN také přispívá kvalitnímu vzdělání pomocí Cílů udržitelného rozvoje, přesněji 4. cílem, který je zaměřený na kvalitní vzdělávání. Každý z cílů má svoji agendu, kterou se aktuálně do roku 2030 snaží společně s ostatními naplnit.

Jak se Den učitelů slaví různě po světě

USA

Američané volí pro oslavu učitelů úterý prvního celého týdne v květnu. Jsou pořádané různé akce pro posílení vztahů mezi studenty a učiteli. Často tyto oslavy pokračují ještě v celém týdnu.

Británie

Nejen učitelům, ale i všem pedagogickým asistentům a školám je věnován tento den jako poděkování. K oslavám patří také cena National Pearson Teaching Award, která oceňuje nejlepší pedagogy napříč zemí nebo kampaň Thank a Teacher Day. Můžete tak poslat svému oblíbenému učiteli vzkaz a to v průběhu celého roku.

Vietnam

Vietnamští studenti si pro své učitele plánují různé výlety s překvapením, jako poděkování za práci, kterou odvádí. Oslavy se zde konají 20. listopadu.

Indie

Dr Sarvepalli Radhakrishnan byl pedagog a filosof. V roce 1962 se stal také indickým prezidentem a když přebíral tuto pozici 5. září, jeho studenti jej požádali, jestli mohou označit tento den jako speciální a společně jej slavit. Místo toho je však Dr Radhakrishnan požádal, jestli nechtějí tento den slavit jako Den učitelů a nevzdali tak poctu této profesi.

Litva

Zde například slaví Den učitelů tak, že učitelé neučí. Tuto roli naopak přeberou studenti nejvyššího ročníku. K završení oslav je pro učitele uspořádán dokonce i koncert.

Maďarsko

V roce 1951 přijala rada ministrů nařízení, ve kterém vyhlásila první neděli v červnu za den, kdy je učitelům projevováno uznání. Učitelům tak zpívají studenti ze sboru nebo jim recitují básně složené speciálně pro ně.

Česká republika

Jak se oslavuje u nás? Zřejmě si vybavíte našeho významného pedagoga, filosofa a spisovatele Jana Amose Komenského, přezdívaného také jako “učitel národů”. Den učitelů je tak u nás oslavován na den jeho narození, tedy 28. března.

Zdroj: Unsplash

Ocenění nejlepších učitelů

Snad každý z nás si pamatuje alespoň jednoho učitele, který nás inspiroval, dokázal nadchnout pro konkrétní předmět nebo dokonce změnit náš pohled na svět. I právě proto existuje mezinárodní ocenění učitelů v podobě Global Teacher Prize. U nás v Česku zase oceňujeme nejlepšího učitele v anketě Zlatý Ámos a ministr školství také uděluje k tomuto dni medaile těm nejlepším. 

Vzdělávání je pro nás důležitým tématem a proto se mu věnujeme naplno. Často však bývají zmiňovány školy, jejich vybavení nebo vedení. Ne tak často se zmiňují jednotliví učitelé, bez kterých by ale školy neexistovaly. Učitelé jsou pro nás nositeli vzdělání a je potřeba je náležitě ocenit. Tak běžte a oceňte toho svého. Například nominací na Zlatého Ámose.

Sdílet článek

Píšeme pro vás

Cool obory, které budou trendy i v roce 2030

Cool obory, které budou trendy i v roce 2030

Příběhy a zkušenostiZajímavosti a tipy
Dokonalé spojení aneb jak tvoříme synergie v oblasti vzdělávání [Forbes]

Dokonalé spojení aneb jak tvoříme synergie v oblasti vzdělávání [Forbes]

Příběhy a zkušenosti
Co si sbalit, když jedeš studovat do zahraničí (Checklist)

Co si sbalit, když jedeš studovat do zahraničí (Checklist)

Zajímavosti a tipy