Jak se s koronavirem popraly zahraniční školy?

studentka_covid_Education.cz1

I přes složitou dobu koronavirové pandemie se čeští studenti i letos vydávají za studiem do zahraničí.

Mnozí však, především na univerzitách, studují letos online. Například v UK většina univerzit avizovala online výuku už před začátkem akademického roku. Některé však alespoň část výuky zachovaly prezenčně.

To potvrzuje například Michal, student druhého ročníku Architektury na britské University of Kent.

“V Kentu nám teď škola běží takzvaně 50/50, což je ve skutečnosti tak 20/80 poměr kontaktních vs online hodin. Přednášky jsou všechny online, takzvaně „on demand“ pár dní dopředu, což přináší určitou formu flexibility pro nás studenty, plánovat si týden podle potřeb. Semináře a praktické hodiny, ze kterých se architektura převážně skládá jsou pak fyzicky i online, z toho důvodu, že někteří spolužáci jsou stále v zahraničí. Vše běží na různých platformách a každý se v tom snaží vytvořit nějaký systém,” popisuje.

Po příjezdu do Anglie musí lidé do dvoutýdenní karantény. Pak ale mohou studenti oborů jako je architektura využívat studia a ateliéry, což velmi oceňují.

Jak jsou na tom střední školy?

Studenti středních škol však zatím v UK studují standardním způsobem.

„Zatím chodíme normálně do školy, ale připravujeme se na to, aby mohla výuka přejít do online prostředí. Všechny dokumenty a úkoly proto máme v Google Classroom. Nepředáváme si navzájem žádné papírové materiály, ty by totiž musely zůstat 72 hodin na nějakém místě, než bychom si je mohli vyzvednout. Jinak nás ale opatření kvůli koronaviru ve škole příliš neomezují. Jen v některých hodinách musíme nosit roušku a všude máme možnost použít desinfekci,” popisuje studentka Marianne, která na podzim odjela do Anglie studovat na střední škole psychologii, sociologii a byznys.

Marianne ve třídě Portsmouth College

Počty těch, co reálně odjeli, se zcela logicky letos zredukovaly, zájem o to cestovat a studovat na zahraničních školách ale nezmizel. V zahraničí tak máme nejen studenty, ale také konzultanty, kteří vám s výběrem škol i přijímacím procesem pomáhají.

Ti teď přinášejí také informace přímo ze zahraničních vysokých škol. Jak se jim podařilo odstartovat nový akademický rok a jak teď funguje výuka?

Rakousko

Rakousko je složeno ze spolkových zemí, a proto většinou každá země má svá pravidla respektující aktuální epidemiologickou situaci. Obecně se tedy nedá vyvodit nějaké jednotné pravidlo. Shrnout se to dá ale tak, že univerzity se snaží mít kombinovaný přístup a tam, kde je možné dodržet hygienická opatření, tak pořádat prezenční výuku. To samé platí pro rakouské vysoké odborné školy (Fachhochschulen). Jsou ale i případy škol, které přešly i v zimním semestru na plně distanční online výuku. 

Německo

Německo je spolkovou republikou, kde je autonomie jednotlivých spolkových zemí relativně velká. Platí tedy, že se pravidla mohou lišit. Vcelku se dá ale konstatovat, že se univerzity i vysoké odborné školy snaží dosáhnout kombinované výuky. Vysokým odborným školám se daří více implementovat prezenční výuku, protože nemají tak velké skupiny a tolik studujících, což jim umožňuje ohraničit případné clustery, které se pohybují v řádech desítek a jsou tedy z hygienického hlediska relativně bezpečné. 

Švédsko 

Stejně jako ve většině zemí se po dobu jarní pandemie uzavřela většina švédských škol. Výjimkou byly základní školy, které zůstaly otevřené s dobrovolným režimem docházky. Doporučení pro podzimní semestr je pozvolna přejít zpět do kombinované či kontaktní výuky na kampusech, za předpokladu že to povolují lokální autority. Přesná interpretace tohoto doporučení je ponechána na jednotlivých školách, které typicky očekávají zodpovědný přístup studentů i vyučujících k dodržování rozestupů a hygieny, nošení roušek v případě užšího kontaktu a podobně. Většina studentů se tak alespoň částečně vrací do lavic a přednáškových sálů. 

Zdroj: Unsplash

Dánsko 

V Dánsku je také poměrně dobrý systém vyrovnávání se s epidemiologickou situací na školách. Ty vedou částečně výuku online, částečně ji vedou prezenčně, aby se třídy vystřídaly a předešlo se velkému seskupení lidí v budově školy. U vchodů jsou stojany s dezinfekcí, stejně tak v každé třídě jsou k dispozici dezinfekce. Mezi přijatá opatření patří i neseskupování více osob v menších prostorách, například v kantýně školy, výtahu apod. Studenti by neměli do školy chodit mimo výuku (například učit se, dělat mimoškolní aktivity atd.). Celkově opatření vedou k minimálnímu zasažení do výuky. 

USA 

Vysoké školy v USA se stejně jako jinde ve světě v rámci pandemie uchýlily k opatřením, která mají eliminovat riziko nákazy. Jednotlivá opatření se liší dle univerzit, protože neexistuje jednotné nařízení, které by školám nařizovalo konkrétní postup. Některé školy se rozhodly pro kompletní online výuku, některé školy otevřely své kampusy studentům za velmi přísných hygienických opatření – nošení roušek, zákaz akcí pro větší počet osob. Většina univerzit také přistoupila k testování studentů, aby odchytili případy nákazy dříve, než se nakazí větší počet studentů. Mezi opatření patřilo i povinnost mít negativní test na koronavirus při příjezdu na kampus. Mnoho univerzit také zvolilo hybridní způsob výuky – částečné distanční vzdělávání kombinované s prezenční výukou. V případě, že se studenti necítí zdravotně dobře, by měli raději zůstat v izolaci. 

Velká Británie 

Dva týdny po zahájení akademického roku 2020/2021 nahlásilo přes 60 britských univerzit případy infekce koronavirem, a tisíce studentů byli nuceni se izolovat na kolejích v karanténě. 

Navzdory vývoji situace spojené s pandemií COVID-19 ale vzrostl počet zahraničních studentů, kteří letos ve Spojeném království nastupují do prvního ročníku, celkem jich je 44 300. Zároveň nastoupil v důsledku zmatků souvisejících s maturitními zkouškami A-levels do prvního ročníku i rekordní počet britských studentů. 

Odborníci se obávají toho, že ačkoliv všechny britské univerzity drasticky zmenšily objem výuky systémem tzv. tváří v tvář a nahradily ji z velké části distanční formou online, a v samotných kampusech se tak pohybuje zhruba třetina obvyklého počtu studentů, většina kolejí tzv. praská ve švech, což je ideální půda pro šíření viru. Někteří studenti se tak vrací zpět do Česka. Cestou, jak z toho ven je karanténa studentů po nástupu a časté testování, a to 2 až 3x týdně. Některé britské univerzity disponují vlastními testovacími laboratořemi, včetně Cambridge, Imperial College London, univerzit v Cardiffu a Exeteru, přičemž např. Cambridge testuje své studenty na kolejích jednou týdně. 

Zdroj: Unsplash

Většina britských univerzit přešla všude tam, kde je to jen trochu možné, na online výuku a ta klasická probíhá jen omezeně tam, kde to vyžaduje zaměření studia, jako např. lékařství, laboratorní cvičení, ale i umělecké obory. 

Skotská University of Stirling se podle konzultanta Education.cz a studenta Filipa Skřička nechystá přejít na face to face výuku do konce akademického roku a stejně jsou na tom i některé další univerzity. 

“Skotské univerzity ukázaly, že dokážou být velmi flexibilní a přešly do online režimu poměrně rychle. Na mé University of Stirling byla a je velká výhoda, že se technologie využívaly i před pandemií. U téměř všech předmětů se využívají různé plaftormy pro nahrávání přednášek nebo týmové práce na MS Teams. Jediný rozdíl je tedy to, že se na seminářích a osobních konzultacích nevidíme osobně, ale virtuálně. Kampus je také velice omezený a v knihovně si například musíte rezervovat místo předem. Podle mých informací takto funguje většina univerzit ve Skotsku. Díky tomu, že univerzity budou mít tyto restrikce zřejmě na celý akademický rok, dává mi to určitou flexibilitu v tom, že můžu studovat i z Prahy,” popisuje Filip.

Letos byl start akademického roku bezesporu náročný. Zahraniční školy celou situaci zatím ale zvládají a to zejména proto, že většina z nich je na online výuku připravená. Na mnohých školách se také věnují psychickému stavu svých studentů a pořádají například různé webináře týkající se mental well-being.

Sdílet článek

Píšeme pro vás

Jak se dostat na Oxford, jak probíhá výuka v době koronaviru a jak získat stipendium?

Jak se dostat na Oxford, jak probíhá výuka v době koronaviru a jak získat stipendium?

Příběhy a zkušenosti
Eduplán: Kariérní EduPoradna aneb seriál o seberozvoji, talentech a cestě za úspěchem

Eduplán: Kariérní EduPoradna aneb seriál o seberozvoji, talentech a cestě za úspěchem

EduPoradna
Kariérní EduPoradna: Jak si vybrat školu? Mám jít dál studovat nebo do práce?

Kariérní EduPoradna: Jak si vybrat školu? Mám jít dál studovat nebo do práce?

EduPoradna