Studium v zahraničí: párty nebo kritické myšlení?

kamarádky_Unsplash_Education.cz

Výsledky průzkumů a zkušenosti studentů a studentek.

Vzdělávání se mění. Možná pomaleji než bychom si přáli, ale mění se. Co se ale mění velmi rychle jsou nároky, které na vzdělávací systém máme.

Škola má zajistit nejen to, abychom měli všeobecný přehled o tom, co se kolem nás děje, dělo a trochu i o tom, co si kdo myslí, že se v blízké budoucnosti dít bude, ale abychom byli schopni kriticky uvažovat.

Před několika lety vyšla studie, kterou provedl Institute of International Education (IIE), zabývající se vztahem mezi schopností kriticky uvažovat a studiem v zahraničí. Ukazuje, že jednou z cest, jak se v kritickém myšlení zdokonalit je právě vyjet studovat za hranice.

Ti, kdo strávili delší dobu na studiích v zahraničí podle průzkumu ovládají kritické myšlení lépe. Další, nicméně poměrně zjevnou, přidanou hodnotou je zdokonalení se v cizím jazyce a komunikačních dovednostech.

Studenti se zahraniční zkušeností jsou tolerantnější, sebevědomější a flexibilnější

Nikdo jistě netvrdí, že okamžikem, kdy se studenti ze zahraničního studijního pobytu vrátí se jim pohrnou pracovní nabídky a už je nikdy nenapálí žádná dezinformace, i kdyby byla sebelépe propracovaná. Výsledky studie ale mluví jasně. Studium v zahraničí pomohlo výrazně zdokonalit studentům například tyto dovednosti:

  • flexibilita a adaptabilita
  • sebevědomí
  • tolerance
  • zvědavost
  • sebepoznání
  • řešení problémů
  • komunikace

Studenti během studií za hranicemi své rodné země získávají také výbavu cennou pro další pracovní zkušenosti. Zlepšují se například ve schopnosti pracovat v týmu, vedení skupiny nebo projektu a také pracovní etice.

To si uvědomují i zaměstnavatelé, protože další průzkumy ukazují, že studenti se zahraničním vzděláním si najdou práci za výrazně kratší dobu než ti, kteří na zahraniční pobyt během studia nevyjeli.

Graf 1: Dovednosti, u kterých studenti potvrdili jejich zdokonalení během studia v zahraničí.

Zdroj: iie.org

Znamená studium v zahraničí lepší kariéru?

Studium v zahraničí především studentům otevře oči. I výzkum IIE potvrzuje, že jsou pak například schopni vidět mnohem více pracovních příležitostí. Jinak vidí také sami sebe. Studium v zahraničí jim totiž zvedne sebevědomí a mají tak odvahu pustit se do výzev, které by pro ně před odjezdem do zahraničí byly možná příliš. Nejde jen o rozvoj klíčových dovedností, bez kterých se dnes na trhu práce jen těžko obejdeme, ale právě o objevování nových příležitostí, kontaktů a výzev.

Potvrzuje to více než polovina respondentů průzkumu IIE – “Gaining an Employment Edge: The Impact of Study Abroad on 21st Century Skills & Career Prospects”. Věří, že jim jejich zahraniční zkušenost v určité fázi pomohla k lepší pracovní nabídce. Ti, kteří si nebyli přímým vztahem mezi zahraniční zkušeností a nabídkou práce jistí ve většině případů potvrdili, že dovednosti, které v zahraničí získali jim pomohli k následnému povýšení v zaměstnání. Zkušenosti a dovednosti získané během zahraničního pobytu pak ocenili v řídicích pozicích, na které se dostali.

Graf 2: Obory, jejichž studenti věří, že zahraniční zkušenost přispěla k jejich pracovním nabídkám.

Zdroj: iie.org

Dlouhodobý nebo krátkodobý studijní program v zahraničí?

Výzkum sledoval i rozdíly mezi studenty, kteří v zahraničí strávili delší časové období a studenty, kteří vyjeli jenom na krátkodobý studijní program. Ti, kdo studovali na zahraniční univerzitě alespoň jeden akademický rok v téměř 70 % tvrdili, že tato zkušenost měla vliv na pracovní nabídky, které poté dostávali. U studentů, kteří vyjeli do zahraničí na kratší dobu než osm týdnů, to bylo jen 43 %. Krátkodobé pobyty však podle studie obohacují studenty především v oblasti týmové práce. Takové pobyty jsou totiž obvykle strukturovanější a vzniklé studentské skupinky spolupracují po celou dobu pobytu. Na druhou stranu dlouhodobější programy kladou větší důraz na samostatnou práci studentů, ti tak mohou více rozvíjet své dovednosti individuálně.

Celou studii můžete najít zde. Pokud vás zajímá, jak hodnotí svoji zahraniční zkušenost například Viktória, která studovala v USA. Poslechněte si její podcast!

Sdílet článek

Píšeme pro vás

Cool obory, které budou trendy i v roce 2030

Cool obory, které budou trendy i v roce 2030

Příběhy a zkušenostiZajímavosti a tipy
Co si sbalit, když jedeš studovat do zahraničí (Checklist)

Co si sbalit, když jedeš studovat do zahraničí (Checklist)

Zajímavosti a tipy
Kariérní EduPoradna: Proč absolvovat stáž při studiu?

Kariérní EduPoradna: Proč absolvovat stáž při studiu?

EduPoradna