Vše, co potřebujete vědět o studiu střední školy ve Spojených státech amerických

Education_stredniskoly_internatniskoly_instagram_LINCOLNACADEMY_1

To, co potřebujete vědět, než se vypravíte studovat na střední školu do USA z pohledu naší CEO Lucie Klimkové, která se s námi v článku podělila o plno užitečných informací.

Vyjet studovat na střední školu do Ameriky je snem mnoha studentů. Tento sen jsem měla i já. První myšlenka na studium střední školy v USA se u mě zrodila, když jsem byla v prvním ročníku na střední škole. Postupně jsem si začala o studiu v zahraničí zjišťovat informace, až jsem nakonec ve svých šestnácti letech sedla na letadlo ve Vídni a odcestovala do USA za svým snem. Teď spolu s týmem Education.czEducation Study pomáháme plnit sny ostatním. 

Díky své zkušenosti vím, že před samotným rozhodnutím odejít studovat do zahraničí je nejdůležitější, být dopředu dobře informován. Pokud vás studium na střední škole v Americe zajímá, ale zatím o něm nemáte dostatek informací, je tento článek přesně pro vás. 

Lucia Klimková při svém ceremoniálu zakončení studia na střední škole v USA

Základní typy škol v USA a americký vzdělávací systém

V USA fungují dva základní typy škol, státní a soukromé. Existuje mnoho aspektů, ve kterých se americké soukromé školy liší od těch veřejných. Nejzásadnější rozdíl je ve financování školy, a tedy i autonomii jejího řízení. 

Soukromé střední školy v USA jsou otevřenější inovacím a výrazněji se věnují rozvoji individuálních talentů. Díky flexibilnějšímu přístupu k výuce mají studenti více možností při výběru předmětů (každý si zvolí to, co ho opravdu zajímá a čemu se chce v budoucnu věnovat), a navíc soukromé školy dokážou rychle reagovat na současné dění tak, že modifikují nabídku předmětů podle toho, co je zrovna aktuální. Soukromé střední školy v Americe, na rozdíl od těch státních, pracují s menším počtem studentů ve třídě, poskytují praktičtější přístup a kladou silný důraz na uměleckou a sportovní součást vzdělávání. Tyto školy mnohdy využívají učební osnovy odlišné od osnov škol státních a také na míru uzpůsobený systém hodnocení.

Investice do vzdělávání se vždy vyplatí

Když si prohlédneme data ze vstupních testů na americké vysoké školy (SAT), zjistíme (jak poukazuje NAIS), že studenti soukromých středních škol v USA ve všech předmětech převyšují své vrstevníky ze středních škol státních. Na druhou stranu jsou (vzhledem k znatelně vyšší kvalitě pedagogů, kteří jsou za svou práci relevantně zaplacení) soukromé střední školy pro americké rodiny finančně o něco náročnější. 

Je také podstatné zdůraznit, že i mezi soukromými středními školami v Americe jsou patrné různé rozdíly. Proto je dobré se při výběru vhodné střední školy obrátit na experta, který posoudí profil studenta a vybere mu pro studium v zahraničí tu nejvhodnější školu.

Internátní škola v Americe – The Knox School

Americký vzdělávací systém K-12

Možná jste už slyšeli o pojmu K-12. Termín označuje v americkém a kanadském vzdělávacím systému ročníky před vysokou školou. Tyto ročníky zahrnují mateřskou školu (K = kindergarten) a 1. až 12. ročník základní a střední školy. Školy K-12 jsou rozděleny do tří úrovní:

  • Elementary school = základní škola (1.–5. ročník);
  • Middle school nebo junior high school = druhý stupeň základní školy (6.–8. ročník);
  • High school = střední škola (9.–12. ročník).

Když si spojíte ročníky základní a střední školy v USA (a tudíž i v Kanadě) dohromady, zjistíte, že jejich vzdělávací systém je o jeden rok kratší než ten náš. Studenti, kteří chtějí studovat v zahraničí  na střední škole v Americe, tak mohou nastoupit již od 9. ročníku. O tom, do kterého ročníku americká škola studenta zařadí, rozhoduje její vedení. 

Na jak dlouho může student na střední školu v USA vycestovat?

Pokud jde o délku studia, mají studenti chystající se na střední školu do USA různé možnosti. Nejkratší variantou je jeden trimestr nebo semestr. Tento krátkodobý studijní pobyt, trvající přibližně 3 až 5 měsíců, umožňuje středoškolským studentům prožít nezapomenutelné okamžiky v odlišné kultuře, zlepšit své jazykové schopnosti, získat nové zkušenosti a celkově se seznámit se studiem v zahraničí.

Další alternativou je strávit na střední škole v Americe celý akademický rok. Tato možnost nabízí studentům hlubší ponoření se do tamní kultury a amerického vzdělávání. Program cílí nejen na výrazné posílení jazykových schopností. Umožňuje studentům prožít zážitky celého akademického roku, včetně různých mimoškolních aktivit a místních svátků. Poskytne jim (dle preferencí studenta) intenzivnější vzdělávací, sportovní či umělecké vyžití. 

Někteří studenti volí možnost strávit na střední škole v USA celé své poslední dva středoškolské roky. Toto dvouleté studium v zahraničí totiž navíc nabízí studentům možnost složení maturity v Americe, čímž se zvyšují šance přijetí studenta na zahraniční univerzitu. 

Nejdelší možnou variantou je absolvovat na střední škole v Americe kompletní středoškolské studium. To poskytuje nejkomplexnější a nejplnohodnotnější vzdělání. Je vhodný pro studenty, kteří chtějí rozvíjet svůj konkrétní talent, ať už akademický, sportovní nebo umělecký, a chtějí být po dokončení studia střední školy v USA excelentně připraveni na univerzitu. 

Délka pobytu na střední škole v zahraničí se tedy odvíjí od individuálních zájmů studenta, dostupných programů a možností si tuto zkušenost financovat.

Čím je zakončené středoškolské studium v USA?

V USA je studium na střední škole zakončené udělením středoškolského diplomu známého jako „high school diploma“. Tento diplom je udělený těm, kteří splnili všechny požadavky svého studijního plánu a získali potřebný počet kreditů ve stanovených předmětech. Získání středoškolského diplomu je pro studenty důležitým milníkem, protože jim to otevírá možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo vstoupit na trh práce s lepšími vyhlídkami. 

Ceremoniál úspěšného zakončení studia na střední škole – Kents Hill School.

Soukromé střední školy a ubytování

Soukromé střední školy v USA se dělí na denní a internátní (boarding schools). Denní školy nemají k dispozici ubytování. Spolupracujeme ale se soukromými internátními školami, které poskytují ubytování přímo v areálu školy. Na kolejích bývají jak lokální američtí studenti, tak studenti mezinárodní. Internáty nabízí příjemné rodinné a bezpečné prostředí. Spolu se studenty tam bydlí tzv. dorm parents, kteří jsou k dispozici 24/7. Studenti mají možnost využívat kuchyňku se základním vybavením, společné prostory a prádelnu. Obvykle bydlí dorm parents na internátech spolu se svojí vlastní rodinou, a vytvářejí tak dohromady se studenty neformální rodinnou komunitu. Internáty na těchto středních školách jsou často umístěné ve vilkách, což jen přispívá k příjemné rodinné atmosféře.

Koleje na internátní škole v USA – Indian Springs School

Život na střední internátní škole v USA

Studium na internátní střední škole v USA je komplexně obohacujícím zážitkem. Nabízí výborný balanc mezi kvalitním vzděláváním, poznáváním nové kultury a rozvojem nejrůznějších talentů. Je to především díky tomu, že celý středoškolský život probíhá v areálu školy, kde mají studenti akademické budovy, sportoviště, knihovnu, společenské prostory, jídelnu a koleje. Student není odkázaný na školní autobusy nebo dopravu poskytovanou hostitelskou rodinou. Na internátní škole spolu studenti tráví čas v rámci školních i mimoškolních aktivit, a vytvářejí si tak přátelství na celý život. 

Výuka probíhá od rána do oběda, kdy student navštěvuje třídy podle individuálního rozvrhu. Některé internátní střední školy v Americe mají na výběr až ze 120 předmětů. Okolo 12:00 mají studenti pauzu na oběd v jídelně. Po obědě studenti pokračují ve výuce do zhruba 15:00. Střední školy v USA motivují své studenty k tomu, aby zkoušeli nové věci a objevovali své skryté talenty a zájmy. Proto mají studenti po škole čas na různé sporty, umělecké aktivity nebo školní kluby. Ty jsou na školách k dispozici od amatérských úrovní až po profesionální. Studenti mají následně volný čas pro sebe, navštěvují sportovní zápasy školních týmů, divadelní představení, tráví čas se spolužáky nebo si vychutnávají okolí školy. Den ukončují večeří a přípravou na další školní den. Během týdne, ale i víkendů, škola organizuje množství aktivit a výletů.

Internátní škola v Americe – Taft School

 

Proč studovat na střední škole v USA? 

Jedním z nejzajímavějších přínosů středních internátních škol je jejich schopnost formovat charakter člověka a rozvíjet jeho sociální kompetence. Mladí lidé jsou díky studiu v zahraniční vystaveni naprosto novému prostředí, což jim pomáhá rozšířit si své obzory a lépe porozumět komplexnosti světa. Školy kladou velký důraz na kritické myšlení a použití získaných znalostí v praxi. Na střední škole v Americe je student hodnocený komplexně za celkovou práci během celého průběhu studia daného předmětu. Zároveň se studenti učí komunikovat a pracovat jak individuálně, tak v týmech, což jim přináší významné zkušenosti do budoucího života. Studenti se také prostřednictvím studia v zahraničí učí být nezávislí a zodpovědní.

Dalším benefitem je možnost výběru takové boarding school, která bude splňovat individuální potřeby a požadavky studenta a jeho rodičů. Na internátních školách v USA je bezpečnost jednou z největších priorit. Školy se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se studenti cítí chránění a zároveň podporovaní ve svém vzdělávacím i osobním růstu. Kromě toho internátní školy disponují zdravotnickým personálem, který je přítomný na místě a v případě potřeby poskytuje okamžitou pomoc.

Studium v zahraniční jako klíč k osobnímu rozvoji

Život na střední škole v USA je jedinečným zážitkem, který nabízí studentům nejen velmi kvalitní vzdělání, ale také příležitost rozvíjet svůj charakter, sociální kompetence a nezávislé myšlení. Studium v zahraničí otevírá studentům příležitosti k jejich růstu. Celkově je střední internátní škola v USA místem, kde se studenti rozvíjejí nejen akademicky, ale také osobnostně. Nakonec odchází připraveni na výzvy, které je čekají. 

Moje vlastní zkušenost ze střední školy v Americe mě velmi obohatila a připravila na další kroky v mém životě. Jsem vděčná za všechny nové poznatky a nezapomenutelné zážitky, které jsem v USA získala.

Sdílet článek

Píšeme pro vás

High School Experience – Proč zkusit střední v zahraničí?

High School Experience – Proč zkusit střední v zahraničí?

Zajímavosti a tipy
High School nebo International Baccalaureate Diploma. Jak vybrat zahraniční střední školu a její zakončení?

High School nebo International Baccalaureate Diploma. Jak vybrat zahraniční střední školu a její zakončení?

Internátní školy
Jak se studuje ve Spojených státech amerických?

Jak se studuje ve Spojených státech amerických?

Příběhy a zkušenosti
Boříme mýty o studiu v zahraničí: úroveň studia, výběr předmětů a výuka cizích jazyků

Boříme mýty o studiu v zahraničí: úroveň studia, výběr předmětů a výuka cizích jazyků

EduPoradnaInternátní školy