O tom, jak poznat svoje silné stránky s Tiborem Kučerou ze Salmonda

zakladatelé Salmonda_Education.cz

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak zjistit, co vám jde? Které studijní obory a povolání jsou pro vás vhodné? Pomáhají v tom třeba talentové testy, které mohou být základním rozcestníkem ukazujícím, jaký kariérní směr je pro vás vhodný, a jak na sobě dál pracovat a rozvíjet se.

Přinášíme vám rozhovor s Tiborem Kučerou, který spolu s Adamem Benkovičem a Liborem Vošickým vytvořil webovou aplikaci Salmondo pro podporu kariérního poradenství. Jejich aplikaci využívá více než 500 základních a středních škol v Česku, pomohla více než 30 000 studentům s výběrem kariéry. 

Jaká byla vaše motivace pro vytvoření aplikace Salmondo?

Jsme tři bývalí spolužáci z gymnázia a sami jsme zažili, jak je podpora studentů v oblasti kariérového poradenství z různých důvodů nedostatečná a sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je špatně si vybrat další studium. Záhy jsme viděli, že to není jen náš problém, ale týká se velké části mladých lidí. Zároveň jsme viděli velký prostor pro zlepšení, což byla naše motivace Salmondo vytvořit.

Zakladatelé Salmonda

Jakým způsobem pomáhá aplikace studentům při výběru budoucího povolání?

Aplikace jednak obsahuje několik dotazníků či testů, které studentům pomohou zjistit více o sobě, jejich zájmech, silných stránkách nebo motivaci, díky čemuž se studenti mohou lépe poznat. Aplikace však není jen o testech, jelikož žádný test nedokáže sám o sobě odpověď na to, čím by člověk měl být. Salmondo se snaží studentům pomoci s tím, nad čím vším by se měli při rozhodování zamyslet a dát jim zároveň podklady a informace, které potřebují.

Jak se sestavuje test, který má odhalit silné a slabé stránky testovaného?

To je velmi složitá otázka, které se věnuje psychologie desítky let. Pokud se zaměříme na osobnostní testy, existuje řada teorií o tom, jak lze popsat lidskou osobnost, a tedy i s ní spojené silné a slabé stránky. Na základě těchto teorií jsou připravovány testy, které se snaží strukturu osobnosti postihnout. V praxi je tedy důležité vycházet z vědecky uznávané teorie a připravit dotazník (sadu otázek), který opravdu měří, co měřit má, a je spolehlivý. Vlastnosti dotazníku jsou psychology ověřovány náročným procesem s využitím statistických metod. 

Kolik uživatelů vaše aplikace má?

Naši aplikaci již využilo více než 30 000 studentů, což je pro nás skvělé potvrzení toho, že to, co děláme, má opravdu smysl.

Náhled aplikace

Jaké obory patří mezi studenty k oblíbeným?

Dá se říct, že obecně pozorujeme mírný, ale vytrvalý nárůst zájmu o technické obory – zvláště o elektrotechniku a IT. Vyvíjejí se jak zájmy studentů, tak nabídka škol. Např. na IT fakulty VŠ tak již dávno nepřicházejí jen nadšenci s dlouhodobými zkušenosti s programováním, ale také zcela „čerství“ zájemci o obor. Zároveň však stále platí, že zájem o humanitní obory zůstává velký. Čeho si při diskuzích se studenty všímám, je to, že velká část z nich má poměrně malou představu o možnostech, čemu se lze věnovat. Typicky tak nejčastěji slyšíme, že chtějí být právníkem či doktorem. (To potvrzuje i náš průzkum, který zjišťoval, o jakých povoláních sníme ve škole a proč si své sny nakonec neplníme. Výsledky ukázaly, že nejčastěji lidé sní právě o pozici učitele, novináře nebo právníka., pozn. red.) Je zajímavé sledovat, jak překvapení studenti jsou, kolik různých oborů existuje a jak často zjistí, že některé mnohem lépe odpovídají jejich představám, ať už jde například o různá mezioborová studia či méně tradiční obory.

Jak vnímají kariérní poradci vaši aplikaci?

Poradci naši aplikaci vnímají pozitivně. Je potřeba říct, že naším cílem určitě není nahrazovat roli poradců na školách nebo kdekoli jinde. Osobní poradenství má samozřejmě nezastupitelnou roli v celém procesu a je jeho nejdůležitější částí. Díky Salmondu je však celý proces výrazně efektivnější – studenti mohou s aplikací pracovat samostatně a své výsledky poté nasdílet poradci, který je jednoduše může využít v navazujícím poradenství a může na nich stavět.

Může si testy v aplikaci udělat i člověk jako jednotlivec bez výkladu výsledků od kariérního poradce?

Ano, v případě žáka střední školy to možné je – část naší aplikace pro žáky středních škol je zcela zdarma pro každého. Aplikace pro ZŠ je potom výhradně určena pro využití ve spolupráci se školou, protože věříme, že je velmi důležité, aby měl žák možnost své výsledky vždy s někým probrat.

Jak vnímáte otázku modernizace výuky na školách, tedy propojení výuky s IT pomůckami?

Myslím, že by mělo jít o velmi podstatnou součást výuky. Škola by měla žáky co nejlépe připravit na život a schopnost využívat tyto technologie nejen pro zábavu, je velmi podstatná. Zároveň tyto technologie mohou výrazně usnadnit výuku přispět k tomu, že si toho žáci zapamatují co nejvíce (například využitím virtuální reality apod.). Určitě je to také oblast, ve které školy potřebují výrazně větší podporu, aby tyto technologie dokázaly vhodně využít a samozřejmě si je mohly dovolit.  

Jak ovlivnil Covid-19 kariérní poradenství na školách?

Podle průzkumu, který jsme si mezi poradci na školách dělali, tak ho v podstatě zastavil. Většinu aktivit, které poradci v rámci kariérového poradenství dělají, nebylo možné realizovat (ať už šlo o různé exkurze, účast na veletrhu škol, projektovou výuku apod.). Na druhou stranu to vedlo k většímu zájmu o pomůcky, jako je naše aplikace, které lze využít v rámci distanční výuky. My jsme naši aplikaci po prvním uzavření škol nabídli všem školám zdarma a byli jsme velmi pozitivně překvapeni, jaký zájem o aplikaci byl. Za méně než tři měsíce ji využilo téměř 250 škol.

Náhled aplikace

Očekáváte, že bude v budoucnu narůstat potřeba kariérního poradenství vzhledem například k tomu, že budou některé profese zanikat, a naopak nové vznikat?

Myslím, že potřeba je už teď velmi vysoká. 50 % všech bakalářských studií v ČR končí neúspěšně a největším důvodem je jeho špatný výběr. 50 % zaměstnanců vůbec nepracuje ve vystudovaném oboru, a zároveň je více než polovina lidí ve svém zaměstnání nespokojena. Nicméně máte pravdu, že se změnami, které trh práce čekají, bude kariérové poradenství ještě důležitější. Mladí lidé, kteří nyní chodí na základní školu, čeká pravděpodobně velmi odlišný trh práce, než který známe dnes. Je tedy poměrně obtížné připravovat je na profese, jejichž práce se podstatným způsobem změní, či na profese, které ještě vůbec neexistují. O to důležitější je role kariérového poradenství, které může například pomoci v tom, že mladí lidé budou vědět, jaké mají silné stránky, na kterých mohou stavět a jak je mohou využít a dobře uplatnit napříč obory.

V rozhovoru pro E15 v roce 2019 jste uvedl, že pracujete na vytvoření verzí aplikace pro vybrané zahraniční země. Jak jste pokročili? 

V současné době máme již fungující rumunskou verzi aplikace a na začátku roku spustíme novou verzi aplikace pro ruský trh. 

Rok jste strávil na výměnném studijním pobytu v Kanadě, co Vám to dalo a využil jste získané zkušenosti v podnikání?

Rozhodně to byla jedna z nejdůležitějších zkušeností, díky které jsem se pustil do vlastního podnikání. Nešlo vyloženě o získané znalosti, i když ovládání cizího jazyka je dnes samozřejmě jednou z nejdůležitějších kompetencí. V rámci studia jsem měl zapsaný předmět podnikání, který poměrně zásadně ovlivnil to, jak jsem se na podnikání díval a díky skvělému učiteli (mimochodem velmi úspěšnému podnikateli a investorovi) mě motivoval, abych po svém návratu začal pracovat na svých projektech.

Jak moc se liší zahraniční kariérní poradenství od toho našeho? V čem vidíte největší rozdíl?

Přístupů ke kariérovému poradenství v různých zemích je mnoho, nejsem vyloženě odborník, který se různými systémy zabývá. Stejně jako ve vzdělání obecně jsou země, které jsou oproti nám napřed, kariérové poradenství je tam přirozenou součástí vzdělávání a lidé jsou od nízkého věku vedeni k tomu, aby rozvíjeli kompetence, díky kterým jsou schopni dobře pracovat sami se sebou a rozhodovat se o své budoucnosti. Na druhou stranu jsou samozřejmě i země, kde se kariérové poradenství neřeší vůbec a mladí lidé jsou na rozhodnutí úplně sami. Pokud bych měl srovnat rozdíl mezi námi a vyspělejšími zeměmi, řekl bych, že je to opět stejné jako ve vzdělávání obecně – hlavním rozdílem jsou samotní učitelé a důležitost, s jakou společnost vzdělání svých dětí vnímá.

Jsou studenti v zahraničí více uvědomělí v oblasti sebepoznání?

Na to je asi velmi těžké odpovědět. Řekl bych, že jsou si mladí lidé v řadě věcí velmi podobní a neřekl bych, že v jiných částech světa jsou mladí více uvědomělí. Ale jak už jsem řekl, jsou země, kde je sebepoznání velmi důležitou součástí vzdělávání a kde jsou tedy mladí lidé vedeni k více uvědomělé volbě navazujícího studia či profesního směřování. Typickým příkladem je Finsko, nebo právě Kanada.

Zajímá vás, jak je možné si naplánovat vzdělávací cestu a proč je kariérní poradenství důležitou součástí vzdělávání? Podívejte se, jak funguje Eduplán nebo si poslechněte podcast s kariérním poradcem a psychologem Valery Senichevem o well-beingu, silných stránkách a rozvoji talentu.

Sdílet článek

Píšeme pro vás

Kariérní EduPoradna: Co jsou talenty a jak se projevují

Kariérní EduPoradna: Co jsou talenty a jak se projevují

EduPoradna
EduPlán: Co budu dělat po škole? A jak to zjistit?

EduPlán: Co budu dělat po škole? A jak to zjistit?

EduPoradna
Eduplán: Kariérní EduPoradna aneb seriál o seberozvoji, talentech a cestě za úspěchem

Eduplán: Kariérní EduPoradna aneb seriál o seberozvoji, talentech a cestě za úspěchem

EduPoradna