S naší CEO Luciou o EduFestivalu a o tom, jak mění český vzdělávací systém k lepšímu

blog Lucia Rozhovor

Vítáme vás u rozhovoru s naší CEO Luciou Klimkovou, která nám přiblíží hlavní benefity EduFestivalu a jeho význam pro studenty středních škol a žáky druhého stupně základních škol. Dozvíte se spoustu nových informací o letošním ročníku EduFestivalu, o plánech do budoucna a o tom, jak EduFestival vnímá samotná Lucia.

Komu přinese EduFestival největší užitek, pro koho je určen?

EduFestival je určen pro každého studenta střední školy a žáky 2.stupně základních škol, zejména od 7. ročníku, kteří přemýšlejí nad svým životem, nad svou budoucí vzdělávací cestou a možná už i nad rozvojem své kariérní cesty. EduFestival tedy pomůže studentům, kteří by rádi zjistili, jaké možnosti přináší vzdělávání ať už v České republice nebo i v zahraničí.

V čem se letošní EduFestival liší od toho loňského?

Vzhledem k pozitivní odezvě od účastníků loňského festivalu chceme koncept festivalu zopakovat. EduFestival 2023 tedy opět přinese řadu zajímavých diskusí a prezentací o vzdělávání. Letos se mění čas EduFestivalu, začíná ve 13 hodin a program bude trvat až do 18 hodin. Také jsme se rozhodli nechat větší prostor prezentacím zástupců zahraničních středních škol z USA, Kanady, Velké Británie a Švýcarska.

Jaký je hlavní cíl EduFestivalu?

Hlavním cílem je přinést studentům i jejich rodičům informace o možnostech zpestření vzdělávání. Máme řadu partnerských organizací a studentských spolků v České republice, které rádi poskytnou informace ohledně možností budování profilu a portfolia studenta při škole. Samozřejmě, EduFestival má za cíl přiblížit možnosti a výhody studia v zahraničí.

Pro středoškoláky je EduFestival i možností získat informace ohledně budoucí kariéry, jelikož se festivalu zúčastní i naši partneři – zaměstnavatelé, jako například Microsoft, Ernst & Young či Notino. Firmy rádi představí realitu současného pracovního trhu i konkrétní pracovní pozice vyskytující se v podobných firmách, aby si studenti uměli lépe představit jejich potenciální budoucí kariérní cestu.

Co vnímáš jako nejvější úspěch loňského EduFestivalu?

Minulý rok byl velmi inspirativní a přinesl několik úspěšných příběhů několika našich studentů, kteří měli příležitost setkat se s našimi partnery a zástupci zahraničních středních škol právě na EduFestivalu. Právě díky osobním setkáním se následně více studentů rozhodlo pro studium na konkrétních školách. Je podle mě skvělé, když rodina podpoří své dítě a také dítě je inspirováno k tomu, aby udělalo tak velký životní krok.

Úspěchem pro nás bylo také množství pozitivní zpětné vazby z kariérního centra, kde si studenti mohli otestovat své silné stránky a talenty, jakož i prokonzultovat své profily s kariérními poradci. Množství studentů nám následně napsalo, že jim právě taková konzultace pomohla k tomu se rozhodnout kam by chtěli dále v rámci studia směřovat. EduFestival však fungoval i pro naše partnery, například Debatovani.cz nás informovalo, že právě po setkání se studenty na naše akci, mnoho z nich začalo chodit na jimi organizované akce.

Na jaké řečníky a řečnice se můžeme letos na EduFestivalu těšit?

EduFestival je zaměřen na studium v zahraničí, úspěch a rozvoj individuálních talentů. Podle toho vybíráme i řečníky, kteří mohou díky sdílení svého osobního příběhu nebo své expertízy přinést do debaty myšlenky a informace, které mohou účastníkům změnit život.

Je pro nás důležité, aby měli řečníci co zajímavé k tématu říci, a proto obvykle vybíráme z řad studentů, kteří mají zkušenost ze studia v zahraničí nebo jsou úspěšní ve svém oboru, což může inspirovat studenty k tomu, aby na sobě dále pracovali. Samozřejmě, mezi řečníky nechybí ani odborníci na vzdělávání.

Existují nějaké plány na rozšíření záběru EduFestivalu nebo spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi do budoucnosti?

Celková vize společnosti Education.cz, je vytvořit platformu nebo ekosystém, který studentům ukáže cestu s dlouhodobým zaměřením, se začátkem ideálně na základní škole, přes možnosti během středoškolského a vysokoškolského studia až po vstup na trh práce.

V rámci spolupráce s dalšími organizacemi vnímám stále prostor pro ještě větší rozvoj a rozšíření partnerství. Avšak již nyní spolupracujeme s více partnery – zaměstnavateli, kteří mohou podpořit a předestřít možnosti studentům ohledně jejich kariéry a seberozvoje.

Přednáška o studiu v zahraničí na EduFestivalu 2022

Jakým způsobem poskytuje EduFestival studentům platformu pro přímou interakci se zástupci zahraničních škol?

Letošního ročníku EduFestivalu se zúčastní 16 zástupců zahraničních škol. Jedná se o tvz. boarding schools, tedy internátní střední školy, které patří mezi špičku středoškolského vzdělávání na světě. Do Prahy přijedou zástupci škol z USA, Kanady, Velké Británie a Švýcarska, se kterými budou mít účastníci festivalu příležitost si nezávazně promluvit o způsobu fungování konkrétních škol, předmětech a studijních programech.

Díky osobnímu kontaktu budou mít studenti a jejich rodiče příležitost navnímat osobnost, se kterou se setkají, a tím pádem i atmosféru a dynamiku školy. Dozvědí se o možnostech sportovních či uměleckých aktivit, prostředí života na škole, podmínkách přijetí. Zástupci škol jsou zvyklí na takové prezentace, jsou velmi přátelští, nápomocní a ochotni zodpovědět jakékoliv dotazy potenciálních zájemců o studium na jejich škole.

Jakou zpětnou vazbu dostáváte na EduFestival?

Minulý rok jsme se těšili z velmi pozitivní zpětné vazby z řady návštěvníků, ale také od zástupců zahraničních středních škol. To nás samozřejmě velmi potěšilo, a dodalo nám to i energii ke zorganizování EduFestivalu 2023, jehož příprava je právě v plném proudu. Zástupci zahraničních středních škol velmi ocenili koncept EduFestivalu, protože jsme ve srovnání s podobnými akcemi přinesli jednoznačně inovativní přístup, který spojuje studium v zahraničí se společensko-odpovědnou stránkou oblasti našeho podnikání.

Chceme podporovat i domácí studenty a domácí partnery, kterým vzdělávání není lhostejné. Zpětná vazba tedy pro nás byla velmi povzbuzující a do organizace letošního ročníku jsme vstupovali s cílem uskutečnit opět koncept, který všichni zúčastnění oceňovali. Dostali jsme však i několik tipů, jak EduFestival dále povznést – jedná se spíše o operativní věci, tak aby byla organizace i samotný průběh akce co nejplynulejší a bezproblémový.

Konzultantky Education.cz na EduFestivalu 2022

Co považuješ za největší přínos každoročního uspořádání EduFestivalu?

Jednoznačně je to pro nás takové zadostiučinění za práci, kterou děláme a máme možnost vidět výsledky v přímém přenosu. Jsme na sebe hrdí, že dokážeme na jednom místě spojit různé stakeholdery z oblasti vzdělávání. Tímto způsobem poskytuje platformu pro studenty, kteří se zajímají o svoji budoucnost.

Těší nás vidět průběh celého dne, kdy studenti načerpávají spoustu inspirace a informací, budují se vztahy mezi studenty, partnery, školami i řečníky na jednom místě. Z dlouhodobého hlediska jsou tato partnerství významná, protože umožňují činit prostředí vzdělávání v České republice ještě silnějším.

Na co se na EduFestivale nejvíc těšíš Ty?

To je těžká otázka, protože EduFestival dává smysl jako celek, a proto nepreferuji jen jednu část. Avšak vždy mě velmi baví, když vidím nadšení v očích mladých lidí, kteří si na EduFestivalu najdou něco, co je inspiruje a nakopne do budoucnosti, něco co si vezmou za své a možná jim to změní život. Velmi se těším tedy právě na ty tváře motivovaných studentů, kteří na EduFestival přijdou.

Rozhovor s CEO Lucií nám ukázal, že EduFestival není pouze událostí, ale významným krokem směrem k podpoře a rozvoji vzdělání v České republice. Je to platforma, kde se setkávají nejen studenti a rodiče, ale i zahraniční střední školy z celého světa a různé společnosti. Education.cz směřuje k vizi, kde EduFestival není pouze jednorázovou akcí, nýbrž součástí širšího ekosystému podpory a formování budoucích generací.

Sdílet článek

Píšeme pro vás

Boříme mýty o studiu v zahraničí: úroveň studia, výběr předmětů a výuka cizích jazyků

Boříme mýty o studiu v zahraničí: úroveň studia, výběr předmětů a výuka cizích jazyků

EduPoradnaInternátní školy
Rok na střední škole v zahraničí mi změnil život, říká CEO Education.cz Lucia Klimková

Rok na střední škole v zahraničí mi změnil život, říká CEO Education.cz Lucia Klimková

Příběhy a zkušenostiInternátní školy
FAQ aneb nejčastější otázky o studiu v zahraničí (část druhá)

FAQ aneb nejčastější otázky o studiu v zahraničí (část druhá)

Zajímavosti a tipy