Jak se studuje v Belgii?

Benjamin Šimsa 1

Benjanim Šimsa se rozhodl pro studium psychologie v belgické Lovani. Má tady možnost učit se od odborníků, jejichž práci s obdivem roky sleduje.

Ve stotisícovém belgickém městě Leuven (česky Lovaň) tvoří polovinu obyvatel studenti. Téměř na každém rohu tu najdete přednáškovou místnost, studentské ubytování či prodejnu hranolek. Benjamin Šimsa zde s podporou stipendia Scholarship studuje teoreticko-výzkumnou psychologii na Katholieke Universiteit. Jaké to je studovat v Belgii vám přiblíží v prvním díle seriálu „Jak se studuje v…“.

Zdroj: Benjamin Šimsa

Benjamine, proč ses rozhodl právě pro Belgii?

Psychologie je poměrně mladá věda a podle mého názoru jsou v ní aktuálně nejpalčivější základní metodologické otázky. Proto jsou pro ni klíčové přesahy do filosofie vědy, aplikované statistiky a meta-výzkumu. Velká síť výzkumníků, kteří podobná témata kombinují, v Evropě operuje právě na ose Lovaň – Amsterdam. Rozhodoval jsem se tedy především mezi těmito dvěma univerzitami a volba padla nakonec na Lovaň. Mám možnost se zde učit od odborníků, jejichž práci již roky s obdivem sleduji.

Jak vnímáš Lovaň z pohledu studenta?

Svůj dosavadní studentský život jsem strávil v Praze. „Studentocentrická“ Lovaň, kde ze sta tisíc obyvatel více než polovinu tvoří studenti, je pro mě tedy novou zkušeností. Vše je maximálně přizpůsobeno potřebám studentů. 

Jako velký benefit vnímám také to, že Lovaň leží jen půl hodiny jízdy vlakem od Bruselu, což přináší kombinaci výhod malého města i předměstí velkoměsta. 

Překvapilo tě na Belgii něco, co jsi nečekal?

Jakkoli jsem si byl vědom toho, že Belgie je země se třemi úředními jazyky, představoval jsem si ji jako jednotnou entitu. Překvapilo mě proto, jak výrazné (zejména kulturní a architektonické) rozdíly panují mezi Vlámskem, Valonskem a Bruselem. Velmi mě zajímá a stále mě nepřestává překvapovat místní politická situace i historie. Překvapila mě také vynikající úroveň angličtiny, jíž disponuje většina obyvatel Belgie.

Zdroj: Benjamin Šimsa

Jaký obor zde studuješ? A liší se nějak výuka v Belgii v porovnání s tou českou?

Studuji magisterský program v oboru teoreticko-výzkumné psychologie. V tomto programu je styl výuky v jistých ohledech podobný Česku – dva semestry se zkouškovým obdobím na konci. Některé obory zde však přecházejí na holandský systém, tedy šest kratších studijních period v rámci jednoho akademického roku. 

Oproti mé domovské psychologii na Univerzitě Karlově je Lovaň specifická přístupem supervised self-study. Ten v praxi znamená, že nejpodstatnější část mého studia tvoří samostatné či skupinové práce pod pravidelným dohledem akademiků (jejichž jména jsem dosud dobře znal z jejich publikací). Tento přístup poskytuje velkou svobodu ve výběru témat a umožňuje to časovou flexibilitu. Myslím si, že je to skvělé prostředí pro rozvoj dovedností klíčových pro kariéru v akademické sféře. 

Jak finančně náročné je studium v této zemi?

Budu-li mluvit jen o Lovani, tak ta je finančně velmi přijatelná. Náklady na život ve větších městech, jako je Ghent, Antwerpy nebo Brusel, jsou samozřejmě vyšší. Školné je na většině univerzit nízké, ačkoli existují výrazné rozdíly napříč různými programy. Oproti sousednímu Nizozemí má v Belgii student k dispozici všemožné studentské slevy a výhody, bez ohledu na to, zda je belgickým občanem či nikoli.

Scholarship

Více o přihláškách do stipendijního programu najdete zde.

Od roku 2010 podpořila nadace Bakala Foundation prostřednictvím programu Scholarship více než 183 studentů bakalářských a magisterských programů na zahraničních univerzitách po celém světě.

Autor

Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových založená v roce 2007. Cílem nadace je dlouhodobě podporovat mladé talenty na jejich cestě ke kvalitnímu vzdělávání, a tím nejen pomáhat realizovat jejich sny, ale i zlepšovat společnost jako celek.

Sdílet článek

Píšeme pro vás

Jak se studuje v Cambridge?

Jak se studuje v Cambridge?

Příběhy a zkušenosti
Jak se studuje ve Francii?

Jak se studuje ve Francii?

Příběhy a zkušenosti
Jak se studuje v Nizozemsku?

Jak se studuje v Nizozemsku?

Příběhy a zkušenosti
Jak se studuje v Dánsku?

Jak se studuje v Dánsku?

Příběhy a zkušenosti